www veritas

Skupina Veritas

Spletna stran podjetja, ki se ukvarja s statustnim preoblikovanjem družb, prodajo ali nakup družb, povezovanje s strateškimi partnerji, pridobivanje ali prestrukturiranje finančnih virov, zagon »start-up« družb, vstop na tuje trge, pridobivanje nepovratnih sredstev, …

Oglejte si še druge referenčne projekte
Futr u izi – Sašo Dolenec
VesnaS – Vesna Simonič
VTIS
www katjabreznik 2021
Katja Breznik
Inkaing
www slovenski med
Zadruga za razvoj čebelarstva