www veritas

Skupina Veritas

Spletna stran podjetja, ki se ukvarja s statustnim preoblikovanjem družb, prodajo ali nakup družb, povezovanje s strateškimi partnerji, pridobivanje ali prestrukturiranje finančnih virov, zagon »start-up« družb, vstop na tuje trge, pridobivanje nepovratnih sredstev, …

Oglejte si še druge referenčne projekte
MeFirst – Vanja Mihelič
www artpod
Artpod
www ustvarjamo turizem
Ustvarjamo turizem
Barbara Nardoni Jewellery
VTIS
www katjabreznik 2021
Katja Breznik
www prijazna soseska
Prijazna soseska
www sportnapomlad
Festival športna in zabave – Športna pomlad
Dotik svetlobe – Tatjana Rudman