www veritas

Skupina Veritas

Spletna stran podjetja, ki se ukvarja s statustnim preoblikovanjem družb, prodajo ali nakup družb, povezovanje s strateškimi partnerji, pridobivanje ali prestrukturiranje finančnih virov, zagon »start-up« družb, vstop na tuje trge, pridobivanje nepovratnih sredstev, …

Oglejte si še druge referenčne projekte
Insem Atmos
www permakulturni institut
Permakulturni inštitut Maribor
Ernestinne
Jezikovne storitve Peresce
www apartma vinjerac
Apartma Vinjerac
www mariborska knjiznica
Mariborska knjižnica